23 czerwca, 2021

Erniesthings.com

Bezpieczeństwo w firmie i marketingu

Split payment – definicja

3 min read
osoby przed laptopem

Czy jest split payment?

Split payment to mechanizm podzielonej płatności. Jego zadaniem jest zapobieganie oszustwom podatkowym, takim jak wyłudzanie podatku VAT. Wprowadzenie systemu split payment miało uszczelnić system podatku VAT, a w konsekwencji zwiększyć dochody budżetu państwa z tego tytułu. Mechanizm funkcjonuje w Polsce od dnia 1 lipca 2018 roku. Co do zasady jest on dobrowolny, a o korzystaniu z systemu decyduje nabywca, jednak w niektórych branżach od 1 listopada 2019 roku dokonywanie płatności z zastosowaniem mechanizmu split payment (https://faktoria.pl/porada/split-payment-czyli-mechanizm-podzielonej-platnosci) jest obowiązkowe. W przyszłości jednak może okazać się, że stosowanie mechanizmu będzie obligatoryjne dla wszystkich przedsiębiorców.

Na czym polega mechanizm split payment?

Cały mechanizm opiera się na podziale kwoty brutto na dwa strumienie. Pierwszy z nich zawiera kwotę netto, jaką przedsiębiorca ma zapłacić za towar czy usługę. Ta część wpłacana jest bezpośrednio na konto rozliczeniowe sprzedawcy w ramach należnego mu wynagrodzenia. Drugi strumień zawiera natomiast podatek VAT. Jest on przekazany na specjalny rachunek przedsiębiorcy, służący gromadzeniu środków pochodzących z VAT-u. To tzw. rachunek VAT, którym przedsiębiorca nie może swobodnie dysponować.

Rachunek VAT – ograniczony dostęp

Ograniczony dostęp do rachunku VAT polega na tym, że przedsiębiorca, kupując inne towary lub nabywając inne usługi, może zapłacić swojemu kontrahentowi z tego rachunku jedynie w zakresie należnego podatku VAT. Kwotę netto musi natomiast pokryć ze swojego rachunku rozliczeniowego. Tym samym środki zawierające podatek VAT za częściowo zablokowane i nie można nimi finansować bieżących transakcji. Z rachunku VAT można zapłacić także podatek należny Urzędowi Skarbowemu z tytułu rozliczeń VAT, a także wypłacić pieniądze na rachunek podatnika, jeżeli po rozliczeniu zaliczki na podatek powstała po stronie podatnika nadpłata. Wówczas należy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o zwrot tejże nadpłaty, wskazując jej wysokość. Wyrażenie zgody następuje w formie postanowienia, na wydanie którego naczelnik US ma 60 dni.
Jeżeli przedsiębiorca posiada kilka rachunków rozliczeniowych, w ramach każdego z nich musi być wyodrębniony rachunek VAT. Co ciekawe, środki na tym rachunku mogą być oprocentowane.

Split payment – korzyści

Podstawową korzyścią płynącą ze split payment jest możliwość uszczelnienia systemu podatkowego. Nie jest to jednak jedyna korzyść. Mechanizm ułatwia otrzymanie zwrotu nadpłaconego podatku, a w przypadku dokonania zapłaty należności z tytułu podatku VAT przed jej ustawowym terminem, wysokość zobowiązania podatkowego zostaje zmniejszona (zależnie od terminu zapłaty, kwoty należnego podatku oraz stopy referencyjnej NBP w stawce obowiązującej dwa dni robocze przed dniem dokonania zapłaty). Podatnicy korzystający ze split payment nie mają także naliczonych odsetek za zwłokę w płatności zobowiązań podatkowych oraz nie odpowiadają solidarnie z dostawcą towarów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.